Den sansemotoriske udvikling er fundamentet for al anden udvikling
Få viden der sætter børn i bevægelse
Inddrag børns motoriske udvikling i dit pædagogiske arbejde
Hvilken betydning har leg og bevægelse for børn genrelle udvikling?
Alt hvad jeg har beskæftiget mig med i de sidste 12 år, har grundlæggende handlet om at møde mennesker der hvor de er – at vejlede og bane vejen for udvikling, læring og trivsel – at hjælpe mennesker til at blive livsduelige.

Derfor startede jeg VestergaardMotorik, en konsulent virksomhed, der hjælper børn med motoriske udfordringer og fagfolk til at blive dygtigere til at have fokus på leg og bevægelse og betydningen af dette for børns dannelse og trivsel.

Jeg véd af erfaring at arbejdet med børns sansemotoriske fundament, skaber bedre grundlag for at kunne begå sig, både socialt, fysisk, kognitiv, psykisk, emotionel og motorisk.

Jeg er særligt optaget af at vores samfund udvikling til et individualiseret præstationssamfund, hvor børn der er motorisk udfordret kan blive udfordret på forskellige udviklingsplaner og dermed blive udfordret på eks. at skabe gode og positive relationer.

Jeg arbejder med udgangspunkt i det enkelte barn og dets zone for nærmeste udvikling. Det handler om at hjælpe barnet over de ”bomb”, der er på dets vej. Det handler også om at skabe selvtillid og selvværd og jeg elsker Pipi Langstrømpe for at sige ” det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikker godt”.

Jeg er fokuseret på at skabe gode resultater, både gennem vidensdeling, undervisning, vejledning og ikke mindst rådgivning. Jeg arbejder for at medarbejder i det pædagogiske fag, bliver dygtige til også at arbejde med leg og bevægelse ud fra en pædagogisk platform.

For tiden har jeg en særlig interesse i den nye styrkede læreplan og dens fokus på legen. Leg har en værdi i sig selv. Også de lege børn selv finder på. Det er de voksnes opgave at skabe gode vilkår for legen. Det er meget interessant hvad der sker med legen, både når vi arbejder i det formelle rum, men også i det uformelle.
 
Følg med her på facebook:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange års erfaring i " at sætte børn
i bevægelse"   Læs mere...         
 
 
 
 
 
Børn, motorik, sansning og bevægelse
•Kurser og foredrag til pædagogiske personale, småbørnsinstruktører,dagplejer og andre personalegrupper med interesse i børns grundmotoriske udvikling, sanseintegration mm.

•Formålet er intruduktion i børns motoriske udvikling og hvordan vi gennem leg og bevægelse i hverdagen kan stimulere børnenes sanser, så de får det bedste udgangspunkt til bedre indlæring senere i livet.

Prisen afhænger af varighed og indhold.

ex 2 timers foredrag á 3500 kr.

Send en forspørgsel eller Book her
 

 

Lene Vestergaard | CVR: 33561733 | Gunløgsgade 43, 3 th, 2300 København S - Danmark | Tlf.: 28941263