Børns motoriske udvikling
 
Med fokus på børns motoriske udvikling, tilbydes her enten
foredrag - kurser eller undervisning.
Jeres behov kan være meget individuelt - enten arbejder I med Krop og bevægelse som læreplanstema -  inklusion af børn i dagtilbud - hvilke lege stimulerer motorikken eller hvordan laver vi en aktiv samling. Her tilbydes kurser og undervisning.
 
Egnet til forældremøde/personalemøde er foredrag om børns motoriske udvikling, hvor hovedvægten er en grundig indsigt i sanseintegration og de primære sanser.
 
Eller som nybagt mor vil du gerne have mere viden om dit barns motoriske udvikling og redskaber til hvordan du styrker og stimulerer dit barns udvikling bedst. Se mere her
 
Tilbud udarbejdes efter ønske.
Lene Vestergaard | CVR: 33561733 | Gunløgsgade 43, 3 th, 2300 København S - Danmark | Tlf.: 28941263