Profil / SKKANUFF - Læreplaner for pædagogisk praksis

SKKANUFF - Læreplaner for pædagogisk praksis

Socialisering

 Indskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         styrkes i evnen til at lege/fantasi

 

·         støttes i at skabe sociale relationer/venskaber i egen og/eller på tværs af klasserne

 

·         øver og forstår forskellige følelsesudtryk

 

·         udvikler selvstændighed

 

·         lærer om ansvar

 
 

·         Struktureret leg

·         Lege ud fra bestemt historie/handling/bog

·         Lege på legepladsen

·         Ture med leg/spil i fokus

·         Tumle lege

·         Bruge skolens legeskab

·         Parallel lege

·         Rolle lege

·         Spil

·         At bytte

·         At vente

·         Øve at spille simple spil sammen

·         Være sammen gennem musik/sang/rytmik

·         Turtagning

·         Trin for trin

·         KAT-kassen

·         KAT-spil

·         Øve sociale regler/koder

·         Udvikle/øve sociale strategier

·         Sociale historier og tegneserie samtaler

·         Øve at aflæse og være opmærksom på andre

·         Arbejde med følelser

·         Imitationsøvelser

·         Øve at udtrykke egne behov og træffe valg (vælgekort, PECS, talemaskine, PDA/smartphone)

·         Øve fleksibilitet

·         Lave klassens regler

·         Lære at være elev

·         Øve fælles opmærksomhed

·         Lære at indgå i klassen/gruppen

·         Øve at holde styr på egne ting

·         Respektere andres ting

 
 

At spille spil

·         Turtagning

·         Vente

·         Tabe/vinde

·         Opmærksomhed

·         Spil hvor man skal opdeles i hold

·         Tælle point

·         Imitationsspil

·         M&M spil

·         Hvem er hvem

·         Ludo

·         Vendespil

·         Billedlotteri

·         Vendespil med foto af eleverne

·         KAT-spil

·         Kalaha

·         Fire på stribe

·         UNO

·         Sorteper

·         Matche spil

·         Særlige interesse spil

·         Kongespil

·         Andre

 
Mellemtrin

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         støttes i at skabe sociale relationer/venskaber i egen og/eller på tværs af klasserne

 

·         øver og forstår forskellige følelsesudtryk

 

·         arbejder med regler for kontakt til andre (personlige cirkler)

 

·         arbejder med sociale roller, individuelle, emotionelle roller/følelsesliv

 

·         lærer om ansvar

 

 
 

·         Struktureret leg

·         At lege med flere forskellige

·         Øve at lave legeaftaler med elever fra andre klasser

·         imitationslege

·         Parallel lege

·         Rolle lege

·         Spil

·         Lege ud fra bestemt historie/handling/bog

·         Lege på legepladsen

·         At bytte

·         At vente

·         Turtagning

·         Øve at spille simple spil sammen

·         Være sammen gennem musik/sang/rytmik

·         Tumle lege

·         Skolens legeskab

·         Støtte til at have en legekammerat med hjem

·         Arbejde med sociale regler/koder

·         Udvikle/vedligeholde sociale strategier

·         Øve at aflæse og være opmærksom på andre

·         Arbejde med følelser

·         Klasse møde/samtaler: hvad er du/jeg god til? Hvad er der sket af gode ting/ikke så gode ting?

·         Sociale historier og tegneserie samtaler

·         Trin for trin

·         KAT-kassen plus spil

·         Tale om mobning og drilleri

·         Øve at udtrykke egne behov og træffe valg (vælgekort, PECS, talemaskine, PDA/smartphone)

·         Klassens regler/skolens regler
 

Hvad vil det sige, at have en ven?

(se også ”Fællesskab” indskoling)

 

·         Interview

·         Brainstorm

·         Klassens vennetavle (hvad er en god ven)

·         Vil jeg gerne have en ven?

·         Hvad er en ven for mig?

·         Hvordan kan man få en ven?

·         Hvad kan man lave sammen med en ven?

·         Hvorfor er det godt at have en ven?

·         Hvad gør man, hvis man bliver uvenner?

·         Hvad er forskellen på venner og bekendte?

·         Kan man have flere venner?

·         Hvordan er man overfor en ven?

·         Hvad vil det sige, at vise hensyn?

·         Legeaftaler udenfor skolen

·         Interesse fællesskaber
Udskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområder  
 

At eleverne:

 

·         lærer om ansvar

 

·         udvikler selvstændighed

 

·         arbejder med regler for kontakt til andre (personlige cirkler)

 

·         øver og forstår forskellige følelsesudtryk

 

·         arbejder med sociale roller, individuelle, emotionelle roller/følelsesliv

 

·         støttes i at skabe sociale relationer/venskaber i egen og/eller på tværs af klasserne

 
 

·         Udvide evnen til at udtrykke egne behov og træffe valg (vælgekort, PECS, talemaskine, PDA/smartphone)

·         Regler for brug af Facebook/Internet.

·         Benytte Youtube

·         Revidere klassens trivselsplan

·         Mobiltelefon (sms)

·         Selv lave aftaler for at mødes i frikvartererne/til bestemte aktiviteter

·         KAT-kassen plus spil

·         Trin for trin

·         Sociale historier

·         Samtalekort

·         Øve at spille simple spil sammen

·         Være sammen gennem musik/sang/rytmik

·         Arbejde med sociale historier

·         Arbejde med tegneseriesamtale

·         Øve og arbejde med fleksibilitet i social adfærd

·         Udvikle/vedligeholde sociale strategier

·         Aflæse/afkode følelser hos andre

·         Arbejde med hvordan den enkelte kan blive opfattet af andre

·         Arbejde med at tolke på og reflektere over, hvad andre tænker om én.

·         ”På tværs”

·         Personlige samtale-/værktøjskort

·         Øve small talk

·         Arbejde med alderssvarende lege/interesser

·         At være sammen vha. PECS

·         Aktiviteter man kan lave sammen

·         Fra Mariehønen evigglad til Hitlisten.dk

 
 

Hvad taler I om?

 

·         Hvad kan jeg godt lide at tale om?

·         Hvad kan man tale med sine venner om?

·         Hvad kan man

tale med bekendte om?

·         Hvad er small talk og hvordan/hvornår gør man det?

·         At afbryde

·         Hvem taler hvornår og hvor meget?

·         At aflæse/tolke mimik

·         Ved andre hvad jeg tænker?

·         Hvordan kan jeg huske regler for samtale?

·         Hvordan virker jeg på andre?

 

 
 

Kulturformidling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde  
 

At eleverne:

 

·         Oplever at være en del af Bakkeskole kulturen og de traditioner der knytter sig hertil

 

 

 

 
 

·         Være med til:

Fælles morgensamling i salen

Fastelavnsfest i salen

Halloween fest

Skolens fødselsdag i salen

Påske disco i salen

Julefest i salen

Koncerter

Teater stykker

·         Repræsentant i elevrådet

·         Lave klassens trivselsplan

·         Fælleslege

·         Læse/kigge i Bakkesnak

·         Skrive/tage billeder til Bakkesnak

·         Skattejagt

·         Overnatning på skolen

·         Udstille kreative produkter i montre

·         Forberede og optræde med en sang/dans til fælles morgensamling

 
 

Udstilling/udsmykning af skolen:

 

Se ”Udtryksformer”

 
Indskoling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemtrin

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         lytter til og respekterer hinandens forslag og meninger

 

·         får kendskab til forskellige kulturer og traditioner i vores samfund

 

 

 
 

·         Duks der står for morgensamling i klassen

·         Arbejde med dagsordensform og ordstyrerrolle i klassens time

·         Skifte perspektiv gennem spørgsmål og svar

·         Spil med turskift

·         Øve at komme med idéer og modtage andres idéer i leg

·         Skrive en fælles historie som alle er med til komme med idéer til

·         Valg af elevrådsrepræsentant

·         Deltage i og komme med forslag til elevrådet

·         Skrive/lave artikler til Bakkesnak

·         Lave klassens trivselsplan

·         Arbejde med en historie om et barn fra et andet land:

Hvad spiser man dér? Smagsprøver

Hvad leger man med? Lave den slags legetøj

Har de nogle specielle danse?

Hvad for noget tøj går man i?

Tegne/male

Udklædning

Rollespil

Lave mad fra den pågældende kultur

 
 

Lave et teaterstykke/optræde for hele skolen ud fra historien om et barn fra et andet land.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Udskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområder 
 

At eleverne:

 

·         tager del i kulturoverlevering til andre børn

 

·         får kendskab til forskellige kulturer og traditioner i vores samfund

 
 

·         Hvad betyder kultur?

·         Læse avis sammen

·         Se nyheder sammen

·         Arbejde med kendskab til forskellige kulturer

·         Købe madvarer i små specialbutikker

·         Invitere person der kan vise speciel dans, lave kendetegnende mad eller lignende

·         Synge gamle sange

·         Traditioner i andre kulturer

·         Mange forskellige højtider i DK

·         Arbejde med Bakkeskolens forskellige kulturer: Børn med anden etnisk baggrund end dansk fortæller om deres land i klassen/andre klasser. Hvor mange elever/voksne kommer fra andre lande/kulturer? Lave mad fra andre kulturer og servere for andre klasser.

·         Skrive/lave artikler til Bakkesnak

·         Besøg på Frilandsmuseet, Grantoftegård og

Nationalmuseet.

 
 

København og kultur:

·         Byvandring

·         Besøge museer, kulturelle seværdigheder: det kongelige teater, rundetårn, nyhavn etc.

·         Rundtur i Folketinget

·         Arbejde med demokrati

·         Hvad er kongehuset?

 

Ansvar for Bakke-kultur:

8. klasse: planlægge motionsløb

9. klasse: planlægge elvernes julefrokost

10. klasse: planlægge skolens fødselsdag

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kropslig udfordring

Indskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         udfolder sig kropsligt

 

·         får mulighed for at afprøve og udfordre sine fysiske grænser

 

·         udfordres og stimuleres indenfor det sansemotoriske område

 

 
 

·         Løbeture

·         Fælles lege: tag fat, to mand frem for en enke, fodbold, rundbold etc.

·         Fisketure

·         Cykel-/gå ture

·         Lave legepladsen til forhindringsbane på tid

·         Køre på Waveboard

·         Løbe på rulleskøjter

·         Spille bordtennis

·         Samarbejde med lokale idrætsklubber om præsentation og afprøvning af forskellige sportsgrene

·         Bruge kommunens tilbud: natur og sejlklub, bowling, svømning, skøjter

·         Deltage i stævner udenfor skolen

·         Klatre i naturen og steder udenfor skolen

·         Benytte motionsrum

·         Fagter og bevægelse til sang lege/rytmik

·         Danse

·         Skattejagt

·         Bevægelse i klassen

·         Deltage i skolernes motionsdag

·         Deltage i idrætsdag for hele skolen
 

Mine sanser:

 

·         Arbejde med føle/sansekasser

·         Bruge børsteprogrammer

·         Spille lyd lotto

·         Benytte Snoezelhuset

·         Tur til Louisiana

·         Lave sansebane i salen

·         Fodbad/fodmassage

·         Kropsmassage

·         Ture til eksperimentariet

·         Prøve kugledyne/massage madras

·         Lave sanse sti/have (blomster, krydderier, bare tæer på sten, lytte til fugle mens man ligger i hængekøje etc.)

·         Struktureret brydeleg

·         Afslapning/fordybelse/ro

·         Hvad kan min krop?

·         Sansesang

·         Gæt en lyd/lugt/smag

·         Tage på ture og opleve sansemæssige kontraster (blæsevejr på stranden, stille dag i skoven etc.)

·         Få sanseoplevelser i forbindelse med madlavning

·         Lege i hoppeborg

·         Svømning og leg i vand

·         Lege med vand i klassen

·         Svinglege/aktiviteter

 
 

 

Mellemtrin

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         udfolder sig kropsligt

 

·         oplever glæde ved at bruge sin krop gennem leg og bevægelse

 

·         får en forståelse for betydningen af sundhed og kost

 

·         styrker deres koordineringsevne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

·         Løbeture

·         Fælles lege: tag fat, to mand frem for en enke, fodbold, rundbold etc.

·         Fisketure

·         Cykle

·         Gå

·         Køre på Waveboard

·         Løbe på rulleskøjter

·         Spille bordtennis

·         Afprøve forskellige sportsgrene

·         Bruge kommunens tilbud: bowling, svømning. Skøjter

·         Klatre i træer og på klatrevæg i salen

·         Lave stævner, træne og forberede sig

·         Deltage i skolernes motionsdag

·         Deltage i idrætsdag for hele skolen

·         Bruge motionsrum

·         Fagter og bevægelse til sang lege/rytmik

·         Danse

·         Skattejagt

·         Bevægelse i klassen: sprællemand, hinke foran og bagved stol, hoppe, trampe, klappe

·         Deltage i skolernes motionsdag

·         Øve pincetgreb

·         Tegne/lime/skrive/male

·         Sy

·         Skrive på tastatur og bruge mus

·         Øve at skrue, dreje, åbne, lukke forskellige ting (opgaver eller ved frokost)

·         Tegne/lime/skrive/male

·         Skrive på tastatur (10 finger) bruge mus

·         Sorteringsopgaver

·         Måle, veje og hælde op i hjemkundskab

·         Arbejde med den grønne ”Bogen om mig selv”
 

Min/klassens rekordbog:

 

·         Olympiske lege

·         Stafetter

·         Løb

·         Cykling

·         Gå

·         Rekorder i motionsrummet

·         Klatring

·         Svømme konkurrence

·         Runder på legepladsen: gå runde, gå baglæns runde, hoppe runde, hinke runde etc.

 
Udskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         udfolder sig kropsligt

 

·         får mulighed for at afprøve og udfordre sine fysiske grænser

 

·         får en forståelse for betydningen af sundhed og kost

 

·         præsenteres for nye smagsoplevelser

 

 

 
 

·         Løbeture

·         Cykel-/gå ture

·         Køre på Waveboard

·         Løbe på rulleskøjter

·         Spille bordtennis

·         Samarbejde med lokale idrætsklubber om præsentation og afprøvning af forskellige sportsgrene

·         Bruge kommunens tilbud: natur og sejlklub, bowling, svømning, skøjter

·         Deltage i stævner udenfor skolen

·         Klatre i naturen og steder udenfor skolen

·         Bruge motionsrumselvstændigt

·         Skrive på tastatur (10 finger)

·         Sorteringsopgaver

·         Måle, veje og hælde op

·         Have en fritidsinteresse

·         Deltage i hold sport

·         Deltage i skolernes motionsdag

·         Planlægge idrætsdag for hele skolen

·         Sund mad - usund mad

 
 

Krop og sundhed

 

·         Sund mad/usund mad

·         Indkøbstur hvor der skal sunde ting i kurven

·         Lave sund mad

·         Skattejagt

·         Hvad kan jeg godt lide at spise?

·         Hvilke sunde ting kan jeg lide?

·         Hvilke usunde ting kan jeg lide?

·         Hvad har kroppen brug for?

·         Hvad er godt for kroppen/ikke godt for kroppen og hvorfor?

·         Hvad sker der med kroppen når man dyrker motion/ikke dyrker motion?

·         Hvordan kan man lære at sige nej tak til usund mad?

·         Klassens kostpolitik

·         Hvilke sportsgrene kender jeg?

 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation

Indskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde

(slutningen af indskoling)
 

At eleverne:

 

·         Øver imitation

 

·         udvikler deres evne til kommunikation

 

·         øver at afkode og forstå ansigtsudtryk

 

·         øver at filtrere, differentiere og integrere sanseindtryk

 

 

 

 

 

 

 
 

·         Imitations lege og øvelser: bruge spejl, gør som jeg: ansigtsudtryk

·         Introducere grundfølelser: glad, ked af det, vred

·         Mundmotorik

·         Sætte ord på billeder/foto og lyde

·         Fortælle om sin dag til morgensamling

·         Introducere og bruge PECS

·         Introducere og bruge talemaskine

·         Lære at bruge skema, simple instruktioner og arbejdssystemer

·         Rim og remser

·         Sanglege og rytmik

·         Øve turtagning gennem spil

·         Øve at vente på tur i samtale

·         Øve at pege

·         Øve fælles opmærksomhed gennem små fælles lege

·         Øve at fastholde opmærksomhed trods udefrakommende sansestimuli

·         TRAS

·         Trin for trin

·         Introducere og arbejde med CD-ord

·         Arbejde med ”Den talende bog”

·         Arbejde med sociale historier og tegneseriesamtaler

·         Arbejde med sanserne (se ”Kropslig udfordring”)

·         Inddrage eleven i hvilke sansemæssige hensyn, han/hun synes, er vigtige

 
 

At fremlægge et projekt:

Dyr på mange måder

(Se ”Udtryksformer”)

 

·         Introduktion til Powerpoint

·         Lave plancher/malerier

·         Bruge video/foto

·         Bruge CD-ord

·         Øve at fremlægge noget for andre

·         Hvordan forbereder man sig?

·         Hvem skal høre det?

·         Hvordan taler man?

·         Må der stilles spørgsmål? Hvad gør man, hvis man ikke kan svare?

 

 
 

 

Mellemtrin

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         øver imitation

·         udvikler deres evne til kommunikation

 

·         udvikler deres generelle sprogform og sprogforståelse

 

·         styrker at udtrykke sig verbalt/non-verbalt

 

 
 

·         Imitations lege og øvelser:

gør som jeg: ansigtsudtryk

       gør som de andre(i klassen, i  

        blade/aviser, på Nettet o.l.)             

        gør som jeg: kropsligt udtryk,  

        kongens efterfølger

·         Selvproducerede spil med imitationsopgaver

·         KAT-spil: fortælle om sig selv, spørge til andre, lytte til andre, turtagning, handle på en besked o.l.

·         Sanglege, rytmik, rim og remser

·         Lære at være i fleksibel i at bruge skema, simple instruktioner og arbejdssystemer

·         Introduktion til brug af mobiltelefon

·         Øve fælles opmærksomhed

·         Fortælle små historier ud fra billeder/foto/små bøger

·         Udvikle evnen til at udtrykke behov gennem relevante redskaber: PECS, Talemaskine, skema, pege, spørgeform, strategikort, sociale historier, tegneserie samtaler etc.

·         Bruge ”Samtalekort” (de røde)

·         Øve small talk – hvad kan man tale med andre om?

·         At have og dele fælles oplevelser: hvad oplever du? Hvad oplever jeg?

·         TRAS

·         Trin for trin

·         Introducere og arbejde med CD-ord

·         Bruge ”Den talende bog”

 
 

Lave en visuel ”ord”bog for forskellige udtryk:

 

·         Finde forskellige ansigtsudtryk (blade/aviser, Nettet, fotos etc.)

·         Hvad betyder de?

·         Hvordan kan man tolke dem?

·         Hvordan ser jeg selv ud, når jeg har den følelse?

·         Kan man se glad ud på mange måder?

·         Finde forskellige slags kropsudtryk

·         Hvad betyder de oftest?

·         Hvordan gør jeg selv med min krop?

·         Har forskellige mennesker forskellige kropsudtryk?

·         Bruge video, fotos, interview til analyse

·         Hvad kan man gøre, hvis man alligevel ikke forstår ansigtsudtryk eller kropssprog?

 

 

 

 

 

 
 

Udskoling

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde  
 

At eleverne:

 

·         øver imitation

 

·         øver at gradbøje og differentiere indtryk, udtryk og stemninger

 

·         udvikler deres evne til kommunikation

 

·         styrker at udtrykke sig verbalt/non-verbalt

 

·         udvikler deres generelle sprogform og sprogforståelse
 

·         Imitations øvelser: gør som jeg/sekvenser (tag skeen, læg den i skuffen og hent et glas)

·         Imitationsøvelser: gør som jeg/kropsligt udtryk (f.eks. You Tube: gør som dem der danser)

·         Se forskelle i udtryk

·         Tolke på forskellige udtryk

·         Tolke følelser

·         Rollespil

·         Arbejde videre med den visuelle ”ord”bog

·         Udvikle evnen til at udtrykke behov gennem relevante redskaber: PECS, Talemaskine, skema, pege, spørgeform, strategikort, sociale historier, tegneserie samtaler etc.

·         Udvide PECS: ”Jeg ser”, ”Jeg hører” etc.

·         Arbejde med selvforståelse: hvordan kommunikerer jeg med andre? Hvad kan jeg gøre, hvis jeg kommer i tvivl om noget?

·         Anvende redskabs- og strategikort

·         Øve small talk

·         Walk and talk

·         Lære øget fleksibilitet i at bruge skema, simple instruktioner og arbejdssystemer

·         Bruge sociale historier og tegneseriesamtaler

·         Introducere og arbejde med CD-ord

·         Bruge ”Den talende bog”

·         Arbejdshæfte: ”Aspergers Syndrom – hvad betyder det for mig”? Catherine Faherty (kan bruges til afd. 2 ved tilretning)

·         Bruge ”Samtalekort” (de grønne)
 

Telefonen som den lille hjælper:

·         Hvordan virker en mobiltelefon?

·         Øve at bruge den: opkald, beskeder, simpel opsætning etc.

·         Hvad er en kalender?

·         Hvordan kan mit skema se ud?

·         Hvordan kan man bruge den som hjælp i forskellige situationer (strategier: ”Når jeg er i tvivl om noget, kan jeg…”)

·         Regler for brug af mobil (video, foto etc.)

·         Overføre ”den visuelle ordbog” til telefonen som opslagsmulighed.

 

 

 

 

 
 

 

Mål
Materiale/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne opnår selvstændige færdigheder indenfor områderne:

 

·         færden og orientering i de nære omgivelser

 

·         ansvar for egne praktiske færdigheder

 

·         renlighed og hygiejne

 

 
 

·         Færden på skolen sammen med en voksen

·         Opgaver forskellige steder på skolen

·         Kopieringsopgaver

·         Opgaver som skal hentes forskellige steder på skolen

·         Genkende lyde/Lyd-bingo

·         Aflevere flasker/aviser

·         Hente aviser

·         Dele mælk ud

·         Dele viskestykker/klude ud til klasserne

·         Hente ting til klassen

·         Deltage aktivt i Indkøb

·         Arbejde med forlæg og visuelle instruktioner (huskelister)

·         ”Mærk verden” (se: Filosofisk udfordring)  

·         Spisning

·         Oprydning

·         Lære almindelige daglige rutiner at kende: skema, madkasse, borddækning, overtøj/fodtøj, taske, kontaktbog etc.

·         Spisning

·         Øve fleksibilitet i brug af skema og rutiner

·         Lære at vaske hænder

·         Øve af- og påklædning

·         Øve at gå i bad/vaske sig

 
 

Min krop:

(se også ”Filosofisk udfordring”)

 

·         ”Bogen om mig selv”

·         Indre/ydre: lave helkropsfigur

·         At vaske hænder: hvordan, hvornår og hvorfor?

·         At gå i bad

·         At redde hår

·         Toiletbesøg

·         Tage tøj af og på

·         Pixeline: Lær om kroppen

·         Hygiejne - hvorfor?

·         Kost og motion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADL-område

Indskoling


 

 

 

 

 

 

Mellemtrin

Mål
Materiale/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne opnår selvstændige færdigheder indenfor områderne:

 

·         færden og orientering i omgivelserne

 

·         renlighed/hygiejne

 

·         ansvar

 

 
 

·         Indkøb:

Lege købmand

Finde varer selvstændigt

Lægge varer på bånd

Pakke varer

Spørge om hjælp

Anvende Visuelle instruktioner

Bruge hjælpe kort

Bruge handle/strategi kort

Indkøbs leg med legetøj

Huskeliste

·         Sociale historier

·         Tegneseriesamtale

·         Opgaver

·         Mærk verden (se ”Filosofisk udfordring”

·         Se film

·         Færden selvstændigt på skolen/i nærmiljøet

·         Praktiske opgaver på skolen og udenfor skolen

·         Hente ting til klassen

·         Kunne anvende visuelle instruktioner

·         Kopieringsopgaver

·         Opgaver som skal hentes forskellige steder på skolen

·         Lejrskole

·         Spisning

·         Oprydning

·         Lære almindelige daglige rutiner at kende: skema, madkasse, borddækning, overtøj/fodtøj, taske, kontaktbog etc.

·         Spisning

·         Tømme/sætte i opvaskemaskine

·         Øve fleksibilitet i brug af skema og rutiner

·         Selvstændighed i af- og påklædning

·         Selvstændighed i at gå bad

·         Aflevere flasker/aviser

·         Hente aviser/dele aviser ud

·         Dele mælk/viskestykker og klude ud
 

Min verden/ omverdensforståelse:

 

·         Hvor bor jeg?

·         Hvor bor min familie?

·         Hvilke steder kender jeg i min by?

·         Hvilke mennesker kender jeg/ser jeg i min by?

·         Hvor ligger min skole?

·         Hvad kendetegner den by?

·         Hvad ser jeg?

·         Jeg vil tegne huse, træer, mennesker

·         Foto af ”min verden”

·         Tegn et kort

·         Hvad er en by?

·         Hvad er der næsten altid i en by?

·         Hvilke byer kender jeg?

·         Ture

 
 

Udskoling

Mål
Materiale/aktivitet
Fokusområde
 

At eleverne opnår selvstændige færdigheder indenfor områderne:

 

·         færden og orientering i omgivelserne

 

·         ansvar

 

·         hygiejne

 
 

·         Indkøb

·         Lave indkøbsseddel

·         Gennemføre indkøb

·         Handle ind selv

·         Styre regnskab

·         Pengeforståelse

·         Øve selvstændige forløb udenfor skolen med støtte/uden støtte

·         Forberedelse

·         Anvende visuelle instruktioner

·         Lave regnskab i klassen

·         Opgaver: tælle, regnskabsopgaver ol.

·         Sociale historier

·         Hjælpekort

·         Færden i nærmiljøet/uden for nærmiljøet:

Handle

Ture

Lejrskole

Transport

Oplevelser

Købe ind til frokost, frugt o.l. selvstændigt

·         Deltage i ture ud af huset

·         Selv transport til og fra skole

·         Planlægge fælles oplevelser udenfor nærmiljøet

·         At varetage personlig ADL så selvstændigt som muligt

 
 

Hvad vil jeg gerne kunne selv, når jeg går ud af skolen?

 

Hvad er godt at kunne, når eleven går ud af skolen (vedligehold af færdigheder, målrettet indsats mod større selvstændighed)

 

Materiale udarbejdes selv eller i samarbejde med eleven.
 

 

 

 

 

 

Naturforståelse

Mål
Materialer/aktiviteter
Fokusområde
 

At eleverne:

 

·         får oplevelser i og med naturen

 

·         tilegner sig viden om naturen

 
 

·         Udelæring – ”Sibirien”

·          ”Fra jord til bord”

·          Sansehave

·         Natur og sejlklubben

·         Finde og mærke dyr

·         Finde og mærke planter/blomster/frugt/grønt

·          Skraldekunst

·         Tegne/male/synge

·          Årstider

·         Opmærksomhed på vejret

·         Mærk alle slags vejr

·          Naturdag

·         Hente ”ting” ind til fordybelse

·         Arbejde/male med naturens farver (se ”Utryksformer”)

·         Udeliv med bål, leg, klatre os
Lene Vestergaard | CVR: 33561733 | Gunløgsgade 43, 3 th, 2300 København S - Danmark | Tlf.: 28941263